Idiomas

Os meus idiomas de traballo son o inglés, o portugués, o español e o galego.
Adoito traducir de inglés ou portugués cara ás miñas linguas maternas, español e galego, ou de español a galego.
Realizamos traducións a outras combinacións de idiomas coa colaboración de tradutores especializados nos seus campos.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!